In Viane is wegen en verkeer bezig met de heraanleg van het Vianeplein. Het verkeer wordt er geregeld via tijdelijke verkeerslichten. Naast een nieuwe fundering worden ook de voetpaden vernieuwd. Daardoor zal vanaf januari de Edingseweg in Viane ook helemaal afgesloten worden. Tegen februari moeten alle werken afgerond zijn.