Vorige week kon je hier al lezen dat de laatste kloosterzusters dit jaar nog de priorij Hunnegem verlaten. Reden genoeg voor het Geraardsbergs schepencollege om de mogelijkheden te onderzoeken naar een toekomst voor de site.

Zo toont het schepencollege interesse om het geheel of een deel van het complex over te nemen. Schepen van cultuur Guido De Padt oppert het plan om de nieuwe bibliotheek te huisvestigen in de bakermat van de stad. Eerder waren er echter ook al plannen om diezelfde bib te installeren in de huidige CM-gebouwen aan de Zakkaai.

Als de stad echter de nieuwe bib in Hunnegem wil huisvestigen, dan moet eerst het oudere schoolgebouw, rechts van de Hunnegemkerk, afgebroken worden. Daardoor moet een deel van het onderwijsgedeelte verplaatst worden naar het College. De werken in Hunnegem kunnen gesubsidieerd worden, al duurt het wel 12 jaar alvorens de subsidies effectief toegekend worden.