De materniteit binnen de Geraardsbergse campus van het ASZ-ziekenhuis blijft bestaan. Vorige maand was er nog sprake van een sluiting wegens besparingen. De raad van bestuur keerde echter op haar plannen terug onder impuls van OCMW-Voorzitter en ASZ-Ondervoorzitter Erwin Franceus.

Volgens Franceus is het aantal bevallingen in het ASZ sinds de vernieuwing aanzienlijk gestegen. Door het succes van de dienst werd ook een nieuwe specialiste aangeworven. De algemene bezorgdheid rond de tewerkstelling heeft Franceus uiteindelijk gemotiveerd om samen met het schepencollege, de burgemeester en de lokale ASZ-bestuursleden de sluiting tegen te houden.

Hij hoopt nu dat dit een aanzet is voor de bevolking om nog meer beroep te doen op de dienstverlening van het ASZ-ziekenhuis.