106 bestuurder legden een ademtest af. Eén bestuurder bevond zich in de alarmfase, zijn rijbewijs werd ingetrokken voor 3 uur. De controles richtten zich ook op onaangepaste en overdreven snelheid. 14 bestuurder liepen tegen de lamp. 3 bestuurders droegen geen veiligheidsgordel.

De agenten controleerden ook 2 vrachtwagens. De eerste was te hoog geladen en de ander beschikte niet over een geldige vervoersvergunning, zij dienden samen 1200 euro boete te betalen.