Het grote plein langs de spooroverweg in Moerbeke biedt heel wat parkeerplaatsen. Maar volgens het Depréter is er plaats en noodzaak voor enkele rustbanken en een kunstwerk. De parkeerplaatsen die hiervoor zouden worden ingenomen, zijn volgens haar intussen ruim gecompenseerd door de nieuwe parkeerruimte aan de overkant van de spoorweg.