Daarmee wil de school aanduiden dat er in de school een sfeer van naastenliefde en verdraagzaamheid moet heersen, met respect voor elk kind met zijn eigen aard en karakter. Het logo werd ontworpen door Peter Moens, papa van twee kinderen in de school. De praktische realisatie gebeurde door het oudercomité. In het college van Moerbeke lopen zo’n 130 kinderen school.