In de straat werden enkele loshangende brokstukken van een woning verwijderd door de brandweer. Een aannemer was bezig met het slopen van de woning.