In het huidige plan is het de bedoeling het regenwater, afkomstig van de velden ten noorden van de Bareelstraat, op te vangen en naar de Dender te leiden. Zo belandt het regenwater niet langer in de riolering. "Daar hoort het niet thuis", zegt Nils Van den Broeck van Aquafin. "Het neemt er de capaciteit in die bedoeld is voor afvalwater. Bovendien heeft de verdunning met regenwater een negatieve invloed op het zuiveringsproces, verderop in de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Zandbergen."

Het opvangen van het regenwater zal gebeuren met een open gracht langs de Bareelstraat. Via een bestaande koker wordt het water aan de overkant van de spoorweg getransporteerd. Aquafin gaat in de Kulvestraat  een nieuwe regenwaterleiding aanleggen, waarin ook het regenwater afkomstig van de bebouwde percelen zal opgevangen worden. Het stadsbestuur van Geraardsbergen zal tijdens de werken de laatste drie woningen aansluiten op het rioleringsstelsel. In de Kleine Kulvestraat gaat de regenwaterleiding terug over in een open gracht, die aansluit op de reeds bestaande gracht, om zo in de Dender uit te monden.