Sinds jaren vertoont het station van Zandbergen verschillende gebreken. Zo is er geen overkapping aan de fietsstallingen, zijn er mankementen op het vlak van veiligheid (ondermeer losliggend grind), ontbreken er zitjes in één of meer wachthuisjes en zijn er geen vuilnisbakken. Een perronuurwerk en informatieborden zijn ook al niet aanwezig. Dat blijkt uit het rapport van het Raadgevend Comité van de gebruikers bij de NMBS.

Burgemeester van Geraardsbergen, Guido De Padt, stelt naar aanleiding hiervan een schriftelijke vraag naar de minister van Overheidsbedrijven. Zo wil de burgemeester, naast een volledig inventaris van alle gebreken, weten met welk tijdspad m'n de vastgestelde gebreken zal oplossen.