In de strijd tegen de steeds weerkerende wateroverlast wordt er in Zandbergen een dijk aangelegd tussen de Benedenstraat en de Jan De Coomanstraat. En er komen stuwen op de Molenbeek en een dwarsdijk in Overboelare.

De werken in Zandbergen worden uitgevoerd voor rekening van het Vlaamse Gewest, de stad Geraardsbergen moet enkel de factuur voor het ontwerp van de dijk betalen. De dijk wordt verder uitgebreid naar de Jan De Coomanstraat en moet instromend Denderwater keren bij overstromingen.

In Zarlardinge en Goeferdinge is het de Molenbeek die vaak voor problemen zorgt. Zij wordt beheerd door de provincie die er dit jaar nog de aanleg van een stuw op de Kalsterbeek (deel van het stroomgebied van de Molenbeek) plant. Een tweede stuw komt op de Molenbeek zelf. Maar de provincie kon hiervoor nog geen akkoord afsluiten met alle betrokken eigenaars.