De stad Geraardsbergen heeft een nieuw en tijdelijk speelplein geopend in de Weverijstraat. Vorig jaar kreeg het stadsbestuur  een stukje braakliggend terrein in bruikleen van de Sociale Huisvestingsmaatschappij Denderstreek. Tot aan de start van de geplande bouwwerken kunnen de buurtbewoners elkaar hier ontmoeten. De jeugdopbouwwerker Samuel ging samen met enkele jongeren uit de buurt op zoek naar een leuke manier om dit plekje aan te kleden. Ondertussen werd er reeds een optrekbar en een picknickbank geplaatst. Dit jaar wordt verder gekeken hoe men dit pleintje nog aangenamer kan maken.