De werken aan de nieuwe stuw in Geraardsbergen zijn stilgelegd. Aanleiding is een recente beslissing van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Die heeft de bouwvergunning vernietigd. Daardoor kan het nog minstens vier maanden duren alvorens de werken mogen heropgestart worden. Aanleiding van de schorsing is een klacht van milieufront Omer Wattez. De nieuwe automatische stuw vervangt de twee oude stuwen. De werken moet het risico op wateroverlast beduidend verkleinen. Burgemeester De Padt vindt het een schande wat er nu gebeurt. "Het Milieufront Omer Wattez speelt hier een heel gevaarlijk spel, want in de huidige stand van de werken zal het gevaar op watersnood in hoge mate toenemen. Ook stroomafwaarts Geraardsbergen zal dat het geval zijn."

Intussen maakt Geraardsbergen zich nog meer zorgen. Want in Deux-Acren is de nieuwe stuw klaar. Bij watersnood kan er nu vanuit Wallonië een groter volume water afgevloeid worden naar Vlaanderen en dus als eerst naar Geraardsbergen. De vernieuwing van enkele Vlaamse stuwen op de Dender zullen nog minstens 10 jaar in beslag nemen. Intussen is er wel overleg tussen Vlaanderen en Wallonië om de automatische sturing van de nieuwe stuwen af te stemmen op de oudere stuwen in Vlaanderen. Geraardsbergs burgemeester De Padt pleit ook voor het uitbaggeren van de Dender en de scheepssluizen tijdelijk in te zetten bij hoge waterstanden.