In Geraardsbergen wordt de vrijetijdspas uitgebreid. Met de pas krijgen leefloners, langdurig zieken of wie aan schuldbemiddeling doet korting op activiteiten die stad of verenigingen organiseren. De pas zal vanaf 1 september ook beschikbaar worden voor kinderen in een pleeggezin. De uitbreiding komt er op voorstel van de rondetafelconferenties die plaats vonden tegen kinderarmoede.