Er is een staking uitgebroken bij Ilva. Dit betekent dat er op maandag 29 en dinsdag 30 mei geen afval wordt ingezameld. Ook de recyclageparken zijn gesloten. Er wordt gevraagd om het aangeboden afval terug binnen te nemen en bij een volgende inzameling opnieuw aan te bieden. De staking komt er na ongenoegen tussen de vakbonden en de directie van ilva. 

Wanneer de staking zal afgelopen zijn, is nog niet duidelijk. Voor meer informatie kan je terecht via ilva.be.