In Schendelbeke wil een bedrijf opnieuw leem ontginnen. Dit tussen de Aalstsesteenweg en de Gentsesteenweg. Bedoeling is de leem uit te graven en het landschap nadien te herstellen met zuivere grond. Doordat de leem wordt afgevoerd via de Aalstsesteenweg, vrezen stad en omwonenden voor extra verkeersoverlast. De initiatiefnemers hebben een milieuvergunningsaanvraag ingediend voor hun plannen.