Er is te veel verdoken eenzaamheid op het platteland. En daar wil het OCMW van Geraardsbergen wat aan doen. Bovendien maken ouderen, kwetsbaren en eenzamen te weinig gebruik van de diensten van het OCMW.

Er komt een ‘Kom Maar Binnen-kaart’ die zichtbaar voor het venster kan worden gehangen. Die houdt een oproep in aan de buren, de zorgverleners en de vrijwilligers om eens binnen te springen of een praatje te slaan bij mensen die een behoefte hebben aan contact. Het OCMW staat ook in voor de vorming en begeleiding van vrijwilligers.

"Naast een informatiecampagne gaan we het gebruik van de kaart promoten via de huisartsen, de diensten van Thuiszorg en de Thuisverpleegkundigen die nu al aan huis komen", zegt OCMW-voorzitter David Larmuseau.