Minister van Natuur Joke Schauvliege heeft het natuurreservaat ‘Hof ten Berg’ vergroot. Het stukje natuur op de grens van Galmaarden met Waarbeke, vlakbij de Congoberg, wordt 3,1 hectare groter. Het voormalige akker ligt er al jaren braak bij en krijgt nu spontaan een eikenhaagbeukenbos. “In het gebied willen we de nog bestaande oude boskernen behouden en verder ontwikkelen. Er wordt ook gestreefd naar grotere eenheden van soortenrijke graslanden en plaatselijk een dicht netwerk van kleine landschapselementen”, aldus Schauvliege.

Door de uitbreiding heeft het natuurreservaat nu een totale oppervlakte van 12,5 hectare.