Ninove wil een autoluw winkelcentrum. Dat moet het shoppen in de binnenstad aangenamer maken. "Op het Oudstrijdersplein, Beverstraat, Burchtstraat en Geraardsbergsestraat zal de auto een minder prominente plaats moeten gaan innemen", vertelde burgemeester Tania De Jonge zaterdagmiddag bij MIG.

Het aantal parkeerplaatsen zal verminderen en fietsers en voetgangers krijgen meer ruimte. Een studiebureau is bezig met het ontwerp van de plannen. Donderdag 12 januari is er een inspraakmoment voor bewoners en winkeluitbaters. Wanneer de plannen zullen uitgevoerd worden, is nog niet duidelijk. "Vanaf het project gedragen wordt door alle betrokken partijen, gaan we dit uitvoeren. Maar inspraak vraagt tijd", aldus De Jonge.