Op vrijdag 18 december organiseerde het jeugdhuis Jungle for Life, een ludieke actie in jungle-thema. Er werd de hele avond en nacht gedanst in het jeugdhuis en iedereen betaalde maar al te graag aan de inkom om zo HSP te ondersteunen. Bij Jeugdhuis De Ressort was men heel blij met de grote opkomst, zodat men het goede doel een hart onder de riem kon steken.

Dit jaar gaat de opbrengst naar HSP Vlaanderen, de Vlaamse vereniging voor hooggevoelige personen. Deze vzw zet in op het informeren en sensibiliseren van het grote publiek betreffende hoogsensitiviteit met het doel hoogsensitieven in de maatschappij te laten thuiskomen.