Met het project wil Aquafin regen- en oppervlaktewater, dat nu nog aangesloten is op het rioolwaterzuiveringsstation van Zandbergen, afkoppelen en afvoeren naar de Dender. De werken zullen in totaal ongeveer 12 maanden duren. De stad Geraardsbergen maakt van de werken gebruik om de schoolomgeving herin te richten en verfraaiingswerken uit te voeren aan het wegennet.