Deze actie spits zich vooral toe naar hulp aan de minderbedeelden. Het zou gaan over het sneeuwruimen voor ouderen, het brengen van warme maaltijden en nog anderen acties om deze personen te helpen.

OCMW voorzitter David Larmuseau (CD&V) zegt echter dat het aanbod van het OCMW reeds zulke services aanbiedt en dat het OCMW voldoet aan de gestelde noden binnen de stad.