De gemeenteraad is het niet eens met het feit dat de kust en andere gemeenten meer geld krijgen vanuit het Vlaams gemeentefonds tegen wateroverlast.

"Bij de overstromingen in november 2010 is gebleken dat er veel extra kosten waren voor het stad qua manuren en middelen", zegt initiatiefnemer Guido De Padt. De gemeenteraad vraagt dan ook aan de Vlaamse overheid om met deze overstromingsproblematiek rekening te houden bij de verdeling van de dotatie.