Woensdagmiddag werd het SAVE-charter ondertekend. Daarin staat beschreven hoe de stad het verkeer op haar grondgebied veiliger wil maken. Reeds 35 Vlaamse gemeenten hebben het charter ondertekend.