Er zullen extra agenten ingezet worden en agenten die verlof hebben zullen stand-by blijven.