De NMBS kamt met een tekort van 5 treinbegeleiders. Opmerkelijk is dat heel wat begeleiders en bestuurders vanuit Brugge en Gent komen. Volgens Dirk Souffriau, woordvoerder van de treinbegeleiders in het depot van Geraardsbergen, is de problematiek al enkele jaren aan de gang en is dat de reden om het aantal arbeidsplaatsen in Geraardsbergen flink terug te schroeven en te verplaatsen naar andere steden. "De afgelopen 2 jaar is het aantal arbeidsplaatsen al gedaald van 81 naar 74. In het nieuwe vervoersplan zouden er 10 arbeidsplaatsen verdwijnen. Deze keer in hoofdzaak door het flink inkrimpen van het treinaanbod in de Denderstreek en het Pajottenland. Sommige NMBS managers zouden de tewerkstelling in Geraardsbergen nog verder willen terugschroeven", aldus Souffriau. Hij pleit voor doelgerichte promoties in de streek, specifiek gericht op het aanwerven van treinbegeleiders en bestuurders. 


Geraardsbergs burgemeester De Padt heeft zijn bezorgdheid overgemaakt aan de bevoegde minister en vraagt de VDAB specifieke acties op te zetten in onze regio.