Volgens gemeenteraadslid Emma Van der Maelen (Sp.a) kunnen scholen een belangrijke rol spelen om de kinderarmoede terug te dringen. "Dit door hun signaalfunctie op te nemen, maar ook hun informerende en sensibiliserende aanpak." Zelf stelt ze voor dat de stad projecten organiseert op 17 oktober, de werelddag van het verzet tegen armoede.

Volgens schepen van onderwijs Fernand Van Trimpont (CD&V) is men volop bezig met een samenwerking tussen stad en scholen. Taal, armoede en samenwerking met ouders werd begin juni besproken op een uitwisselingsmoment. Hij neemt het project mee onder de loep: "Vanuit het Flankerend onderwijsbeleid van de stad zullen we op basis van het resultaat onderzoeken welke netoverschrijdende acties mogelijk zijn", zegt Van Trimpont. "Het stadsbestuur wil de scholen meer dan ooit tevoren ondersteunen in hun belangrijke opdracht die ze vervullen."

In de meerjarenplanning van het OCMW is de eerste prioritaire beleidsdoelstelling een gecoördineerde strijd te voeren tegen kinderarmoede. Eerder kreeg de stad al een subsidie van bijna 46.000 euro van de Vlaamse regering voor de periode 2014-2019. Met het geld wil het OCMW een 'Huis van het Kind' oprichten.