Die laatste nam in 2000 het ziekenhuis over van het OCMW van Geraardsbergen. Daarvoor moest de stad sindsdien een renteloze lening van 3,7 miljoen euro afbetalen. Maar zoveel jaren later betwist het ASZ dat dit ook effectief volledig gebeurd is.

De discussie dateert intussen al van 2012, maar bleef de afgelopen jaren aanslepen. Om nu zo snel mogelijk klaarheid te brengen, heeft het OCMW beslist een onderzoek te laten uitvoeren door Audit Vlaanderen. Dat is de recent opgericht dienst van de Vlaamse overheid die lokale overheden audit.

Volgens schepen van begroting Ann Panis (Open Vld) heeft de stad intussen voorzien dat, wanneer er dient terugbetaald te worden, dat ook mogelijk is.

De stad heeft hiervoor het nodige budget voorzien in de meerjarenplanning.