De dorpsraad bestaat in april 1 jaar en werd door het stadsbestuur van Geraardsbergen in het leven geroepen om het sociaal leven weer op gang te brengen. Ook het organiseren van activiteiten behoort tot het takenpakket van de raad. Zo komen er dit jaar opnieuw rommelmarkten, een Walmke brand en mei-kermis.

Afgelopen weekend verwelkomde de dorpsraad alle inwoners tijdens een Nieuwjaarsreceptie.