De stad wil hun deeltijdse contracten vervangen door 2 fulltime gemeenschapswachten. Zo komt het aantal op 6. Gemeenschapswachters zijn aanwezig in wijken en straten en dienen als schakel tussen de bevolking en het stadsbestuur. Door hun aanwezigheid moet het veiligheidsgevoel bij de burgers verhogen. Daarnaast leggen ze ook verschillende inbreuken vast.

De wijziging komt er op vraag van de wachters die nu via PWA-checks werden uitbetaald. Volgens burgemeester De Padt wordt de aanwerving een verruiming en geen afbouw.