Het eindresultaat is een verkeersplein waar het verkeer in 1 richting rondcirculeert, zodat de onveilige situatie voor fietsers en voetgangers verdwijnt. Ook de onduidelijke parkeersituatie wordt op die manier aangepakt. De werken gebeuren in verschillende fasen.

De eerste fase loopt tot december en het einde is voorzien in de zomer van 2015.