Bij een eerste raming werd het pand geschat op 305.000 euro. Tijdens de strenge winter werd het leidingwater niet afgesloten, waardoor die kapot vroren. Een tweede raming bracht het gebouw op 225.000 euro. Niemand bleek interesse te hebben bij een openbare verkoop en bij de laatste raming bleek het pand nog amper 125.000 waard te zijn door verkrotting.

CD&V-fractieleider Johan Vanden Herrewegen verwijdt de Open Vld-Sp.a-fractie van slecht beleid. "Het staat bovendien haaks op het beleid van de stad om leegstand en verkrotting van woningen tegen te gaan", zegt Vanden Herrewegen.