De Majoor van Lierdelaan en de Jan de Coomantraat delen dezelfde problemen. Ze liggen beiden midden in de Dendervallei en overstromen iedere keer opnieuw. Door foute beslissingen van de politiek verantwoordelijken in het heden en verleden, bouwen er mogelijk gemaakt en is dat nog steeds het geval.

De Raad van State oordeelt nu opnieuw dat er geen watertoets gemaakt werd door het stadsbestuur van Geraardsbergen.

Iets verderop in deze beekvallei, in Lierde, oordeelde enkele jaren terug een rechter dat een ophoging van een beekvallei volledig afgegraven moest worden. Milieufront Omer Wattez had hier begin de jaren 2000 een procedure tegen aangespannen. Vier hectaren overstromingsruimte werden volgestort met allerlei grond en bouwpuin. Vorig jaar werd dit gebied hersteld na een eindarrest van het Hof van Cassatie en Hof van Beroep. Hierdoor werd de wateroverlast in die buurt minder erg dan gevreesd na de zware overstromingen van november 2010.

"Milieufront Omer Wattez blijft zich inzetten om zoveel mogelijk overstromingsruimte in de Vlaamse Ardennen te beschermen van ophogingen en bebouwing", zegt woordvoerder Davy De Groote.