Deze voormiddag overhandigde het Unal-Buurtactiecomité, samen met tal van buurtbewoners, 1000 bezwaarschriften, die ze amper in één week tijd verzamelden, aan de burgemeester van Geraardsbergen Freddy De Chou.

Een bedrijf op de Unalsite zorgt volgens het comité reeds jaren voor geur-, lawaai- en stofhinder. Daarbij komt ook dat het bedrijf regelmatig werkt op rustdagen en onmogelijke tijdstippen. Ook het steeds toenemende vrachtvervoer dat zich zomaar bedient van de kortste route door het stadscentrum of door het centrum van Overboelare is voor de buurtbewoners een doorn in het oog is.

"Uiteraard is de opslag van 30.000 Kg asbest ongewenst in de buurt. Het bedrijf heeft reeds meer dan vijf jaar de tijd gehad om te voldoen aan de normen en we vrezen dat deze nieuwe aanvraag enkel bedoeld is om de overtredingen te regulariseren. Een uitbreiding zal nog voor meer hinder zorgen." aldus het Unal-Buurtactiecomité.

De unalsite ligt midden in bewoondgebied en aangrenzende parkzone. Een bestelde studie door de stad Geraardsbergen kleurt een deel van de Unalsite in als woonzone, wat onverenigbaar is met de nieuwe milieuaanvraag van het bedrijf.

Gemeenteraadsleden Dieter Van Den Berghe (Vlaams Belang) en Alex Wijnant (CD&V) brachten tijdens de laatste gemeenteraadszitting van 12 juli het stadsbestuur reeds op de hoogte van de talrijke overtredingen en wantoestanden die heersen in het afvalstockerend en verwerkend bedrijf. Johan De Weerdt (Groen!) hielp het comité mee aan de praktische uitwerking van hun protest.