Het Geraardsbergse stadsbestuur gaat de verschillende gemeentelijke wachters groeperen in één gemeenschapswacht. De maatregel moet alles overzichtelijker maken, en voor de inwoners duidelijkheid scheppen. Momenteel zijn er parkeerwachters die controleren of het parkeerreglement nageleefd wordt. Daarnaast zijn er de stadswachters die in de stad nakijken of alles in orde is, of er geen beschadigingen zijn aan het stadspatrimonium en of hondeneigenaars poepzakjes bij hebben. Sinds enkele maanden zijn er ook nog parkwachters die een oogje in het zeil houden in het Abdijpark. Het is nu de bedoeling om al deze mensen te groeperen in één gemeenschapswacht.