Elf weken na de gemeenteraadsverkiezingen zijn uiteindelijk de bevoegdheden binnen het Geraardsbergse Schepencollege bekend voor de legislatuur 2007-2012.


Freddy Dechou (SP.a) wordt de nieuwe Burgemeester van Geraardsbergen. Daarnaast is hij ook verantwoordelijk voor Personeel, Verkeer en Mobiliteit. De eedaflegging bij de gouverneur gebeurd op 27 december 2006.


Huidig Burgemeester Guido De Padt (VLD) wordt de nieuwe OCMW-voorzitter, in combinatie van een Schepenambt van Cultuur, Bibliotheekwezen en Toerisme.


Huidig OCMW-voorzitter Erwin Franceus (SP.a) wordt Schepen van Onderwijs, Stadskernherwaardering, Huisvesting en Tewerkstelling.


Eric Spitaels (VLD) is Eerste Schepen en verantwoordelijk voor Feestelijkheden, Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening.


Patrick Flamez (SP.a) wordt Schepen van Sport, Openbare Werken en Patrimonium.


Martine Duwyn (VLD) wordt Schepen van Burgerlijke Stand en Bevolking, Middenstand, Lokale Economie en Gezin.


Leonce Nachtergaele (VLD) wordt Schepen van Milieu en Afvalbeleid, Groendienst en Landbouw.


Nieuwkomer Bram De Geeter (SP.a) wordt Schepen van Jeugd, Informatie en Communicatie, en Internationale Betrekkingen.


Nieuwkomer Freddy Galle (VLD) wordt Schepen van Financiën en Begroting, Senioren en Sociale Zaken.


Gemeenteraadslid Ann Panis (VLD) zal de laatste twee jaar van de nieuwe legislatuur het Schepenambt van Leonce Nachtergaele overnemen.


De voorzitter van de gemeenteraad wordt Martine Boelaert (sp.a).

De installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad is voorzien op 2 januari om 20 uur in de raadzaal van het stadhuis.
Op deze gemeenteraad zal ook de OCMW raad worden verkozen. De politieraad wordt verkozen op de daaropvolgende gemeenteraad.