In de kantine van VK Idegem aan de Bareelstraat hebben inbrekers gepoogd een slag te slaan. Zij forceerden een slot van de kantine, maar geraakten niet binnen. Het vermoeden bestaat dat zij gezien werden en de vlucht namen.