"Het is zinloos een 5 km lange collector aan te leggen tussen Waarbeke (amper 200 inwoners) en het waterzuiveringsstation van Zandbergen". Dat zei Filip De Bodt in een hoorzitting van de commissie leefmilieu van het Vlaams parlement. Volgens hem moet Aquafin zoeken naar alternatieven, zoals kleine waterzuiveringsinstallaties. "De waterkwaliteit in de Denderstreek is al sterk verbeterd, maar de projecten van Aquafin kosten enorm veel geld", aldus De Bodt van vzw 't Uilekot.