Naar aanleiding van het incident dat zich zaterdag jl. heeft voorgedaan in het zwembad van de vzw Provinciaal Domein De Gavers, waarbij een jongetje met kwetsuren aan de mond de glijbaan verliet, werd deze voormiddag een spoedvergadering belegd, waarop o.m. de gerechtsexpert, een door de vzw aangestelde deskundige, de ontwerpers, de aannemer e.a. aanwezig waren.