De buurt vreest voor verkeers- en wateroverlast. Zo komen de woningen in een overstromingsgebied en zal de komst meer verkeer veroorzaken. Of de vakantiehuisjes er ook effectief komen is nog niet zeker, al ziet bevoegde schepen Spitaels er geen graten in. De buurt vreest voor wateroverlast. Volgens Spitaels voldoet het dossier aan alle voorwaarden en kan het schepencollege het enkel goedkeuren. De buurt heeft een collectief bezwaarschrift ingediend.

Twee jaar geleden waren ook al de plannen om 85 weekendverblijven in te plannen op de site gelegen op het kruispunt van de Atembekestraat met de Kruiwagenstraat.