Na eerdere vraag van CD&V fractieleider Johan Vanden Herrewegen, betreffende financiële steun voor het project Buurthuis te Nieuwenhove, heeft minister-president Yves Leterme deze steun goedgekeurd.

Daardoor zal er een ontmoetingsruimte met infrastructuur kunnen aangeboden worden aan volwassenen en jeugd van Nieuwenhove en omliggende deelgemeenten. Op deze manier zal een verdere opbloei van het verenigingsleven bewerkstelligt worden en kunnen sociale contacten bevorderd worden.

De Minister president meldt tevens dat er 21.000 EUR steun wordt toegekend aan de vzw Beukefeesten Nieuwenhove voor de verdere uitbouw van dit multifunctioneel buurthuis.

Deze subsidies zullen ongetwijfeld bijdragen tot de vitaliteit van Nieuwenhove en buurtgemeenten Grimminge, Waarbeke en Zandbergen. De slogan " 't Is goed leven in Nijnof " wordt aldus een stuk concreter.