Leefloners die in Geraardsbergen verblijven zullen voortaan binnen de drie maanden aan het werk moeten. Dat is een maatregel van het OCMW. Minstens één dag per week zullen ze zich moeten inzetten in een betaalde job of als onbetaald vrijwilligerswerk. 

"Het OCMW van Geraardsbergen zet al jaren in op activering", zegt OCMW-voorzitter David Larmuseau. "Vijftig leefloongerechtigden werken nu al voltijds. Zij worden individueel begeleid naar een deeltijdse baan. Dat kan gaan over taal-, technische- en algemene vaardigheden."

Met 100 bijkomende stageplaatsen wil het OCMW ook leefloners activeren die nu om psychische problemen, verslaving, dakloosheid of andere problemen nog niet in aanmerking kwamen. Het OCMW gaat nu op zoek naar 100 stageplaatsen. Dat zal gebeuren door twee bijkomende personeelsleden bij de Sociale Dienst.