Bij de bouw van een nieuwe stuw in Geraardsbergen zijn historische resten gevonden. Archeologen hebben restanten van de pijntoren gevonden. Dat is een indrukwekkende verdedigingstoren uit de 13e eeuw. De toren deed ook nog dienst als gevangenis en werd in de 17e eeuw afgebroken. De funderingen van het gebouw liggen nu bloot en kunnen tot vrijdag bezichtigd worden. Archeologen vertellen er meer over vanaf de brug in de Molenstraat in het stadscentrum van Geraardsbergen. Eerder werden ook al restanten van een molen gevonden.