Er rijdt teveel vrachtverkeer op de N42. Daarom is de dorpsraad van Overboelare met een petitie gestart. Zij willen dat er ook op de N42 een kilometerheffing komt. Sinds de invoering van de kilometerheffing voor vrachtwagens wordt de N42 massaal als sluipweg gebruikt door vrachtwagens. Een jaar geleden reden er gemiddeld 90 vrachtwagens per dag voorbij, vandaag zijn dat er al 350.

De petitie vind je op petitie.be/petitie/invoeren-km-heffing-op-n42