Opmerkelijk: ondanks hogere elektriciteitsprijzen, zijn er steeds minder mensen die in Geraardsbergen uit hun woning worden gezet. Dat is volgens het OCMW het gevolg van een preventief woonbeleid.

Elke week dreigt in Geraardsbergen één gezin uit zijn woning te worden gezet wegens huurachterstand. Aan de basis daarvan ligt een schuldenproblematiek in een combinatie met een verlaagd inkomen en uitzonderlijke extra uitgaven. Vaak is de huurprijs ook te hoog  in verhouding tot het inkomen of zijn er geschillen over onderhoudswerken. 

 

"De resultaten zijn zeer goed", vindt OCMW-voorzitter David Larmuseau. "In de meeste gevallen werd de huurachterstand vereffend. Vaak werd de bewoning behouden of een alternatieve huisvesting gevonden waardoor dakloosheid werd vermeden. Voor zover bekend werd maar in zes gevallen overgegaan tot een uit huis zetting. We staan nu voor de uitdaging om ook dat cijfer verder naar beneden te halen."