In Waarbeke starten volgend jaar wegenwerken in drie straten. De Wolvenhoek, Steenberg en Bronstraat krijgen een gescheiden rioleringsstelsel. De werken zullen 1,5 miljoen euro kosten en worden gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid.