Het OCMW van Geraardsbergen gaat woningen van kansarme gezinnen, in het stadscentrum van Geraardsbergen, renoveren. Dat gebeurt in samenwerking met het Sociaal Verhuurkantoor. Zij gaan op zoek naar eigenaars of investeerders die woningen opkopen, om ze vervolgens te renoveren en te verhuren aan het Sociaal Verhuurkantoor. Dat verhuurt nu al 48 wooneenheden.

Bedoeling is minstens 10 à 15 gezinswoningen (met minimum drie slaapkamers voor kansarmen) op te leveren. De vernieuwde woningen zijn enkel voorbehouden voor wie de voorbije zes jaar minstens drie jaar in Geraardsbergen heeft verbleven. "Op die manier wordt een mogelijk aanzuigeffect vermeden", zegt OCMW-voorzitter David Larmuseau. Met het project wil het OCMW de hoge kinderarmoede in Geraardsbergen verder aanpakken.

"Die aanpak levert een win-win op", zegt schepen voor wonen Martien Duwyn. "De verhuurders krijgen de zekerheid dat zij hun woningen zonder enge beslommering kunnen verhuren op de middellange termijn. Het voordeel van de huurder is dat een sociaal tarief wordt toegekend bij de verhuur."

Het pilootproject loopt één jaar. Bij een goed resultaat zal het verlengd worden.