De provincie gaat de Korte Lakebeek ruimen. Dat is een zijrivier van de Dender in Overboelare. De rivier ligt vlak naast het jaagpad en heeft te kampen met een dikke sliblaag. Hierdoor treedt er geregeld wateroverlast op en worden huizen bedreigd. De ruimingswerken kosten bijna 300.000 euro en zullen gebeuren vanaf een boot op de Dender.