Er komt een pad langs de Marke in Galmaarden en Herne. Dat hebben beide gemeenten beslist. Het wandelpad moet het Baljuwhuis met de kloostertuin in Herne verbinden. Naast maai- en hakwerk, komen er ook bijkomende brugjes. Op lange termijn is het de bedoeling om het pad door te trekken tot in Edingen.