De uitleendienst blijft in provinciale handen. Geraardsbergs burgemeester De Padt reageert opgetogen, omdat het provinciebestuur meer mogelijkheden en middelen heeft om de werking en het voortbestaan ervan te verzekeren. 

Voor de stad Geraardsbergen zou het niet zo evident geweest zijn om dergelijke gemeentegrensoverschrijdende taakstelling over te nemen.

 

Sinds 2006 is er voor de uitleendienst een ruimte voorzien in het jeugdcentrum De Spiraal. Veel lokale verenigingen maken hier gebruik van want men kan er spullen huren aan zeer lage prijzen.