De werkloosheid daalt in Vlaanderen. Vorig jaar met 3 procent. Die daling is al een jaar bezig en is ook zichtbaar in onze regio.

In Geraardsbergen zijn er 1.272 werkzoekenden (-2,7% ten opzicht van juli 2015). 8,2% van de Geraardsbergenaars is echter werkzoekende. Daarmee zit Geraardsbergen boven het Vlaams gemiddelde, net als in Aalst en Ronse.

Met 172 werkzoekenden doet Lierde het minder goed dan vorig jaar (+ 6,2%). In Galmaarden zakte het aantal werklozen fors tot 149 (-11,8%).

Juli is traditioneel een maand met veel werklozen. Dat komt door de vele schoolverlaters. Bij langdurig werklozen, allochtonen en mensen met een arbeidshandicap is de werkloosheid wel nog toegenomen.